سمينارها و نمايشگاه ها
عنوان نمايشگاه محل برگزاري زمان برگزاري شماره سالن شماره غرفه
پانزدهمين دوره تلكام نمايشگاه هاي بين المللي تهران 14 الي 17 مهر ماه 1393 10-11 27