محصولات پلي موس
محصولات پلي موس:
شركت پلي موس از معروفترين شركت هاي توليد كننده چسب هاي PVC در دنيا محسوب مي شود.
اين شركت در زمينه توليدات خود از پيشروترين شركت ها بوده و چندين گواهي ثبت اختراع را در زمينه محصولات خود دارد.
انواع نوارچسب هاي اين شركت در صنايع مختلفي چون برق ، مخابرات ، اتوماسيون ، و معدن به وفور استفاده مي گردد.
امروزه محافظت از قطعات به خصوص در برابر رطوبت از مشكلات بسيار پر اهميت در بخش تجهيزات نصب شده در فضاي آزاد مي باشد. به نحوي كه اگر ايزولاسيون به نحو مناسبي صورت نپذيرد خسارات بسيار بالايي به شبكه اعمال مي كند.
محصولات اين شركت در زمينه كاربرد هاي مخابراتي عبارتند از:
insulation Mastics
Vinyl Tapes
Rubber Tapes
Special Item